GDPR

Ochrana osobních údajů

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Milan Labai, IČO 14759594

 1. Kontaktní údaje správce jsou následující:

 2. Sídlo firmy: Na Návsi 13, 2802 Kolín Štítary

 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména účetní a daňové účely a plnění ostatních zákonných povinností, zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb souvisejících se činností správce.

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 2. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je firma labai Milan, IČO 14759594, povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  2         .Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po uvedenou dobu:

             Plnění smluvního vztahu - do odvolání

                Správa uživatelských účtů - do doby zrušení účtu

                Provádění analýz a měření návštěvnosti webu - max 12 měsíců

                Zasílání ochodních sdělení a nabídka služeb firmy Labai Milan - do odvolání

                Účetní a daňové účely - 10let od následujícího kalendář. roku po poskytnutí služeb

                Plnění ostatních zákonných povinností - max. 6 let.

  5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@labai.cz.

 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 4. Máte povinnost poskytnout vaše osobní údaje ke splnění zákonných povinností vyplývající ze smluvního vztahu. Ostatní osobní údaje, které nevyplývají ze zákonné povinnosti nemáte povinnost poskytnout a poskytujete je na základě svobodného souhlasu. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracování osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018